Schenkingsvrijstelling: actie in 2016?

De schenking voor de eigen woning wordt met ingang van 1 januari 2017 structureel verruimd naar € 100.000. De verruimde vrijstelling geldt binnen én buiten de familiesfeer, de begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn, en hij moet de schenking gebruiken voor de koop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van de eigenwoningschuld (of restschuld), dan wel de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning. De schenking moet plaatsvinden over maximaal drie opeenvolgende kalenderjaren. In de aangifte schenkbelasting moet een beroep op de vrijstelling worden gedaan. De Belastingdienst kan pas achteraf controleren of de schenking daadwerkelijk is aangewend ten behoeve van de eigen woning. Daarom is voorgesteld dat de reguliere termijn voor het opleggen van een aanslag (drie jaar) wordt verlengd tot vijf jaar vanaf het moment dat de belastingschuld is ontstaan.

In het overgangsrecht is de samenloop tussen de nieuwe verhoogde vrijstelling en de voor 1 januari 2017 bestaande verhoogde vrijstellingen geregeld. Het idee is dat de vrijstelling maar eenmaal in een mensenleven kan worden toegepast.

Als tussen 2010 en 2014 een beroep is gedaan op een van de verhoogde vrijstellingen, dan kan in 2017 geen beroep worden gedaan op de verhoogde vrijstelling van  € 100.000. Hierbij is het niet relevant welk bedrag destijds is geschonken.

Is er in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan geldt er in 2017 een aanvullende vrijstelling van € 46.984.

Wanneer voor 1 januari 2010 is geschonken met toepassing van de verhoogde vrijstelling, dan kan op grond van het overgangsrecht aanvullend een bedrag van € 27.570 vrijgesteld worden geschonken in 2016. Door dit te doen kan vervolgens in 2017 wederom vrijgesteld worden geschonken en wel tot een bedrag van € 46.984. Als er in 2016 niets wordt geschonken, dan kan er in 2017 maar beperkt gebruik worden gemaakt van de vrijstelling, namelijk tot een bedrag van € 27.567.

Berichtenarchief

kolom_bottom