Medische (btw-)vrijstelling in beweging

De medische btw-vrijstelling is van toepassing op gezondheidskundige diensten verricht door BIG'ers. Onder voorwaarden worden hieronder ook verstaan de niet-reguliere diensten en de alternatieve medische diensten.

Op 29 maart 2016 heeft de staatssecretaris een Besluit uitgevaardigd met aanwijzingen voor de toepassing van de btw-vrijstelling voor medische diensten en paramedische diensten. In dit Besluit zijn voorwaarden genoemd waaronder een BIG-beroepsbeoefenaar die buiten zijn of haar deskundigheidsgebied handelt en een niet-BIG-beroepsbeoefenaar de medische btw-vrijstelling mogen toepassen:

  • De dienst is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als een gezondheidskundige dienst verricht door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar.
  • Het betreft gezondheidskundige verzorging van de mens.
  • De diensten worden verricht aan de individuele mens.

Voor reeds ingediende btw-aangiften zal beoordeeld moeten worden of de medische vrijstelling van toepassing was en of eventueel nog bezwaar kan worden gemaakt.

Voor de aangiften waartegen eerder al bezwaar is gemaakt en waarbij dit bezwaar is aangehouden, kan nu een beroep worden gedaan op de brief van de Belastingdienst van 2 augustus 2016.

Voor btw-aangiften waartegen (nog) geen bezwaar is gemaakt, geldt dat binnen zes weken na het doen van btw-aangifte en het overmaken van de te betalen bedragen, nog bezwaar kan worden aangetekend.

Als de termijn voor het indienen van bezwaar is verstreken, kan een verzoek om ambtshalve vermindering worden gedaan of een suppletieaangifte voor een negatief bedrag indienen.

Berichtenarchief

kolom_bottom