Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Staatssecretaris Wiebes erkent dat de onzekerheid over de wet DBA moet worden weggenomen. Daarom zal de Belastingdienst in ieder geval tot 1 januari 2018 niet "handhaven".  In die periode wil hij onderzoeken of de begrippen 'vrije vervanging" en "gezagsverhouding" concreter kunnen worden ingevuld. Een invulling die wel aansluit bij de huidige maatschappelijke opvattingen van een arbeidsverhouding.

Wiebes wil af van de terughoudendheid bij het inhuren vaan zzp'ers. Ondernemers moeten in zekerheid aan het werk kunnen. De Belastingdienst gaat hier een coachende rol in spelen door 'voorwaartse' aanwijzingen te geven bij controles en door zekerheid te geven dat er geen 'achterwaartse' naheffingen en boetes zullen worden opgelegd.

De implementatietermijn wordt in beginsel tot 1 januari 2018 verlengd. Maar bij evident kwaadwillenden zal de Belastingdienst met ingang van 1 mei 2017 starten met een handhavingsbeleid, dat inhoudt dat er wel naheffingen en ook boetes kunnen worden opgelegd.

Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet, of had kunnen weten, dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.

De Belastingdienst krijgt een zware bewijslast. Wil hij kunnen naheffen, dan, moet hij kunnen aantonen dat:

  1. er niet is gewerkt volgens de modelovereenkomst;
  2. er sprake is van gezag, arbeid en loon; en
  3. de opdrachtgever niet goedwillend maar kwaadwillend was.


Berichtenarchief

kolom_bottom