Advocaatkosten echtscheiding aftrekbaar?

Wanneer twee partners door echtscheiding uit elkaar gaan, moeten er veel afspraken gemaakt worden. Vaak worden beide partners bijgestaan door een advocaat. Zijn de advocaatkosten van een echtscheidingsprocedure aftrekbaar?

De door de alimentatiegerechtigde ontvangen alimentatie kwalificeert voor de Wet IB 2001 als aangewezen periodieke uitkering die belast is als inkomen uit werk en woning. Dit geldt voor de partneralimentatie en niet voor de kinderalimentatie. Vervolgens is in de wet bepaald dat op de uitkeringen en verstrekkingen drukkende kosten aftrekbaar zijn voor zover deze zijn gemaakt tot verwerving, inning en behoud van deze uitkeringen en verstrekkingen. Dit betekent dat de alimentatiegerechtigde de advocaatkosten die zien op de partneralimentatie kan aftrekken (voor zover deze in hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is). Deze kostenaftrek geldt niet voor de kosten die worden gemaakt ter verwerving of verhoging van alimentatie van kinderen, aangezien kinderalimentatie immers niet belast is als aangewezen periodieke uitkering.

De alimentatieplichtige kan de (advocaat)kosten ter zake van echtscheidingsprocedure niet aftrekken. De alimentatieplichtige kan wel de betaalde partneralimentatie als persoonsgebonden aftrek op het inkomen uit werk en woning in mindering brengen. Meestal is de verplichting tot betaling van alimentatie vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of wordt deze door de rechter in een beschikking bepaald. De kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Hiervoor gold tot 1 januari 2015 een aftrekpost voor levensonderhoud van kinderen.

Berichtenarchief

kolom_bottom