Grensoverschrijdende b2c-leveringen en btw

Voor de btw-aangifte inzake grensoverschrijdende digitale diensten aan afnemers zonder btw-identificatienummer kennen we sinds enkele jaren het Mini One Stop Shop-systeem (Moss-systeem). De Europese Commissie heeft vorig jaar voorgesteld om dit systeem uit te breiden naar niet-digitale diensten en de levering van goederen.

Op dit moment wordt een ondernemer geconfronteerd met ingewikkelde regelgeving wanneer hij goederen of diensten verkoopt aan een particulier in een ander EU-land. In principe geldt dat de ondernemer het Nederlandse btw-tarief aan de afnemer in rekening moet brengen.

De leveringen van producten aan particuliere afnemers en andere afnemers zonder een btw-identificatienummer in een ander EU-land zijn onder omstandigheden aan te merken als een afstandsverkoop. Hierbij gelden zogenaamde drempelbedragen die per EU-land afzonderlijk zijn vastgesteld. Als de ondernemer in een jaar aan een bepaald EU-land meer verkoopt dan het drempelbedrag van het EU-land, dan is er sprake van een afstandsverkoop.

Wanneer een levering van goederen aan een ander EU-land als afstandsverkoop is aan te merken, dan moet de ondernemer het btw-percentage van het land van de afnemer in rekening brengen op de factuur. Dit geldt vanaf het moment dat het drempelbedrag wordt bereikt. Als in het voorgaande jaar het drempelbedrag ook al is bereikt, moet er het jaar daarop toch btw van het land van afnemer in rekening worden gebracht, ook als het drempelbedrag (nog) niet is bereikt.

Het nadeel van de huidige regeling is dat wanneer de drempelbedragen worden overschreden, een ondernemer het btw-tarief van het EU-land van de afnemer in rekening moet brengen en zich in het betreffende EU-land als btw-ondernemer moet registreren om btw-aangifte kunnen doen en de btw te kunnen afdragen. Vooral wanneer een ondernemer in meerdere EU-landen de drempelbedragen overschrijdt en zich daardoor in meerdere EU-landen moet registreren als btw-ondernemer en btw-aangifte moet doen, zorgt dit voor veel administratieve handelingen en extra kosten.

Om ondernemers tegemoet te komen is per 1 januari 2015 het Mini One Stop Shop-systeem (MOSS) geïntroduceerd, waarbij ondernemers zich niet in ieder land voor de btw hoeven te registreren wanneer zij digitale diensten in andere lidstaten leveren. Door middel van het MOSS-systeem wordt de in andere EU-landen verschuldigde btw via één EU-land aangegeven.

De Europese Commissie stelt voor om het MOSS-systeem uit te breiden, zodat ook online ondernemers van tastbare producten en diensten gebruik kunnen maken van dit systeem. Ondernemers hoeven zich dan niet meer in ieder EU-land te registreren om de btw aan te geven, maar kunnen btw aangeven en betalen via het MOSS-systeem in eigen land. Wel blijven de ondernemers te maken krijgen met de verschillende btw-tarieven van de EU-landen.

Daarnaast wil de Europese Commissie de verschillende drempelbedragen bij afstandsverkopen afschaffen en vervangen door één drempel van € 10.000.

De Europese Commissie beoogt dat deze maatregelen uiterlijk in 2021 in werking treden.

Berichtenarchief

kolom_bottom