Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht treedt per1 januari 2018 in werking. Voor verloofden die op het punt staan te gaan trouwen is de vraag, trouwen we nog in 2017 of kunnen we beter wachten tot 2018?

Gevolgen trouwen in 2017
Uitgangspunt is dat wie trouwt zonder het maken van huwelijksvoorwaarden, in algehele gemeenschap van goederen huwt. Hierbij wordt al het vermogen (alle bestaande schulden en bezittingen) van rechtswege gemeenschappelijk, met uitzondering van het vermogen dat onder uitsluitingsclausule is verkregen. Vermogen dat bij schenking of krachtens erfrecht onder uitsluitingsclausule wordt verkregen, blijft altijd privévermogen. Andere uitzonderingen op het gemeenschappelijk worden van het vermogen, zijn zogeheten verknochte goederen en pensioenrechten die bij echtscheiding verevend worden.

Als het niet gewenst is dat het vermogen gemeenschappelijk wordt, moet men naar de notaris voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden.

Voor alle huwelijken gesloten voor de inwerkingtreding van het initiatiefwetsvoorstel, blijft het huidige regime gelden. Anders gezegd: het nieuwe systeem heeft in beginsel geen consequenties voor bestaande huwelijken.

Gevolgen trouwen in 2018
Wie trouwt na 31 december 2017, moet rekening houden met het volgende:
  • Voorhuwelijks (privé)vermogen (aanbrengsten) valt niet in de gemeenschap, maar blijft tot het privévermogen van de echtgenoten behoren.
  • Vermogen opgebouwd door de echtgenoten tijdens het huwelijk, valt wel standaard in de gemeenschap.
  • Erfenissen en giften vallen niet in de gemeenschap, maar blijven tot het privévermogen van de echtgenoten behoren.
Wel zullen alle goederen en schulden die reeds voor het bestaan van de gemeenschap gezamenlijk aan de echtgenoten toebehoorden tot de beperkte huwelijksgoederengemeenschap gaan behoren.

Als het gewenst is dat al het vermogen wel gemeenschappelijk wordt, dan moet men naar de notaris voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden.

Voor alle huwelijken na de inwerkingtreding van het initiatiefwetsvoorstel geldt het nieuwe regime.


Berichtenarchief

kolom_bottom