Polissen onbelast afkopen

Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling behoorlijk aangepast en is de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) afgeschaft (dit geldt ook voor de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW)). Er zijn echter nog veel KEW's die gekoppeld zijn aan de eigen woning. Voor deze spaar- of beleggingshypotheken geldt een overgangsregeling. Deze overgangsregeling is nu versoepeld.

Vrijstelling: 15 of 20 jaar premie betaald.
Onder voorwaarden, waarvan de premiebetalingsduur van 15 of 20 jaar de belangrijkste is, is de uitkering KEW vrijgesteld tot maximaal 162.500 euro (2017) per persoon.

Sinds 1 april 2017 zijn deze zogeheten "tijdklemmen"  vervallen, waardoor woningeigenaren met een (bank)spaarhypotheek ook zonder dat zij de termijnen van 15 of 20 jaar hebben volgemaakt, hun spaarhypotheek belastingvrij aflossen. Uiteraard moet dan wel voldaan worden aan de andere voorwaarden.

Voortijdige afkoop van de polis zal echter meestal niet gunstig zijn, omdat de kosten vaak aan het begin van de looptijd vallen en het rendement vooral in latere jaren wordt opgebouwd. Het is belangrijk dat de afkoopvoorwaarden ook op andere punten niet al te ongunstig zijn.

Berichtenarchief

kolom_bottom