Estate planning

Vrijwel iedereen denkt wel eens na over het opstellen van een testament of over een eerdere overdracht van bezit of vermogen: Wat gaat er gebeuren met mijn huis, mijn geld, mijn bedrijf, mijn verzameling, mijn auto? Ook de fiscus is een belangrijke partij bij de overdracht van vermogen.

Vroegtijdig regelen

Door vroegtijdig na te denken over de door u gewenste vermogensoverdracht, kunt u er voor zorgen dat deze gebeurt op een fiscaal zo gunstig mogelijke wijze.

De belastingen bij een nalatenschap kunnen door het successierecht  behoorlijk hoog zijn. Met 'estate planning' regelt u zelf hoe u zaken als het door u opgebouwde eigen bedrijf, uw huis of uw vermogen fiscaal zo voordelig overdraagt aan uw erfgenamen.

Met 'estate planning' vermindert u een eventuele, toekomstige verplichte eigen bijdrage in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Onderdelen

'Estate planning' houdt in dat u met ons basis van uw eigen wensen kijkt hoe u de gewenste vermogensoverdracht civielrechtelijk kunt regelen. Denk daarbij aan onderwerpen als schenken bij leven, schenken op papier, schenken/erven onder uitsluiting, vruchtgebruik, huwelijkse staat, verrekenbeding huwelijkse voorwaarden.

Neem deze stap tijdig!

De essentie van 'estate planning' is, dat uw bezit of vermogen op die personen overgaat voor wie u het bedoeld heeft. Door zelf de tijd en de vorm te bepalen, heeft u de de tijd, de vorm en de begunstigde van de overdracht zelf in de hand. U voorkomt dat de fiscus er een te grote aanslag op doet en u regelt bovendien uw eigen zeggenschap erover na de overdracht.

Voor iemand die in een zorginstelling verblijft, is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het eigen vermogen. Er zijn diverse mogelijkheden om de impact van hoge bijdragen te verkleinen. Met de nodige en tijdige (!) planning kunt u ook op dit gebied veel bereiken.

Goed regelen!

We bespreken graag met u de manier waarop u uw bezittingen uiteindelijk aan uw nabestaanden wilt laten overgaan. U zult zien dat er goede regelingen zijn om dat voor alle partijen prettig te regelen waarbij de fiscale verplichingen zo minimaal mogelijk zijn.

Vul het contactformulier in of maak meteen een afspraak met Arno Maertzdorff of Erik van Woudenberg op tel. 0544 - 352 103.