Pensioenaangelegenheden

Samengesteld pensioen

Pensioenen in Nederland bestaan uit één tot drie componenten:

  • AOW, dat iedereen van 67 jaar (vanaf 2021) en ouder ontvangt
  • pensioen dat gekoppeld is aan het inkomen als werknemer
  • vrijwillig pensioen dat vaak als reparatie van een tekort wordt aangegaan

Vragen, vragen, vragen....

Dit levert vaak vragen op, vooral bij mensen die eens of vaker van werkgever zijn veranderd. Vragen ontstaan vaak bij de volgende situaties:

  • van full-time naar een part-time baan
  • van een goed-betaalde baan naar een minder-goed-betaalde
  • tijdelijk stoppen met werken
  • een 67-plusser met een jongere partner die nog geen recht op AOW heeft
  • vervroegd stoppen met werken
  • de lagere omvang van het nabestaandenpensioen

Pensioen en kwaliteit van leven

Vragen over het pensioen zijn allemaal belangrijke vragen, want het gaat over de kwaliteit van leven na uw pensionering. Daar komt ook nog bij dat de leeftijd waarop u AOW ontvangt naar 67 jaar is verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de samenstelling van uw pensioen.

Uw situatie?

Voorziet u problemen? Omdat u een pensioengat heeft of een versnipperde opbouw? Omdat u eerder stoppen wilt dan officieel kan, of wilt u van een prepensioen-regeling gebruik maken? Misschien heeft u geen inzicht in uw pensioenrechten en de gevolgen voor uw inkomen als u stopt met werken of als u 67 jaar bent?

We nemen de opbouw van uw pensioenrechten graag met u door en bespreken de gevolgen voor u van de wensen die u op dat gebied heeft. Eventueel zoeken we met u naar een aanvullende manier van opbouw die u past.

Zoek het op tijd uit: maak een afspraak

Heeft u vragen over uw pensioenvoorziening? Wilt u de hoogte van uw pensioen weten en zo inzicht hebben in de kwaliteit van uw leven straks? Heeft u vragen over het nabestaandenpensioen?

Neem contact met ons op. We nemen samen de situatie met u door en geven u gericht advies over hoe u er mee verder kunt.
Direct een afspraak maken? Dat kan ook: 0544 - 352 103.