Scheiding en nalatenschap

Algehele gemeenschap van goederen

In het Nederlandse familierecht is veel geregeld om de beide echtgenoten in financiële zin te beschermen. 'Algehele gemeenschap van goederen' is daarbij een zeer gebruikelijke vorm.

Huwelijkse voorwaarden

In bepaalde gevallen kiest men voor 'huwelijkse voorwaarden'. Dat gebeurt bijvoorbeeld als sprake is van ondernemerschap of van een substantieel eigen vermogen. Bij huwelijkse voorwaarden is het individueel eigendom van bezittingen, rechten en risico's nadrukkelijk geregeld. Ook als sprake is van kinderen van één van beide partners kunnen huwelijkse voorwaarden zinvol zijn.

Huwelijk, geregistreerd partnerschap

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn effectieve juridische constructies om gezamenlijk bezit veilig te stellen, wederzijds verplichtingen aan te gaan of om de partner uit te sluiten van ongewenste, zakelijke risico's.

Beëindiging: nieuwe eigendomsverhoudingen

Bij scheiding of bij overlijden ontstaan er nieuwe eigendomsverhoudingen. In beide gevallen gaat dat vaak gepaard met veel emoties. Het is dan belangrijk om er een derde, neutrale partij bij te betrekken, die oog heeft voor de belangen van alle bij de verdeling of nalatenschap betrokken partijen. Bekijk ook een voorbeeld uit de praktijk waar één van de partners als vennoot uitgekocht wordt.

Kinderen, bezit, alimentatie

Bij een echtscheiding moet niet alleen de verdeling van de boedel en bezittingen geregeld worden. Vooral het belang van eventuele kinderen moet voorop blijven staan. Bovendien wordt er vaak een vorm van alimentatie afgesproken. Alle partijen hebben rechten in de oude situatie en die moeten vertaald worden naar de nieuwe situatie(s). Fiscale en juridsche aspecten mogen daarbij niet veronachtzaamd worden, omdat je daar anders achteraf de rekening van gepresenteerd krijgt.

Fiscaal en financieel deskundige

Hoewel de nodige zaken door de advocaat geregeld zullen worden, zijn de financiële en fiscale kanten van de scheiding typisch zaken waarbij u zich door ons als experts laat adviseren. We werken daarbij nauw samen met uw advocaat.

Meer weten?

In hoeverre heeft u dit soort zaken goed geregeld? Voor uw partner of kinderen wilt u de zaken goed geregeld hebben. En ook voor uzelf in het geval er wat gebeurt of verandert. Ook voor mediation kunt u een beroep op ons doen. Neem gerust even contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden die we u bieden.