Uitkeringen & fiscale tegemoetkomingen

Wat is er geregeld

Zoals iedere werknemer zult u ook verzekerd zijn voor meerdere zaken zoals werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Sommigen zijn via de werkgever bijverzekerd, zodat een eventuele uitkering tot 80% of 100% aangevuld zal worden.

Uitkering: verplichtingen

Komt u eenmaal in het uitkeringscircuit, dan blijkt er vaak een scala aan regelingen te zijn waar u mee te maken krijgt. Zo is er op het gebied van reïntegratie een groot aantal zaken voor u geregeld. Een aantal daarvan is verplicht gesteld.

We bieden u inzicht en ondersteuning

Inzicht

Een uitkeringssituatie brengt al gauw veel onzekerheid met zich mee. We kunnen u een behoorlijk compleet beeld geven van wat u te wachten staat. We bieden u graag dat inzicht. Meld u aan of bel ons op 0544 - 352 103 als u hier meer van wilt weten.

Ondersteuning

Daarnaast kunt u diverse diensten inschakelen die uw terugkeer op een arbeidsplaats ondersteunen. Dat levert vaak goede resultaten op, is onze ervaring. We adviseren u graag omtrent uw mogelijkheden.

Persoonlijke tegemoetkomingen

Op diverse terreinen is het mogelijk om persoonsgebonden tegemoetkomingen te ontvangen. Te denken valt aan studiefinanciering, toeslagen, heffingskortingen, tegemoetkomingen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte, etc.

Meer weten?

Wilt u weten welke gevolgen een uitkering voor u heeft? Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor tegemoetkomingen? Heeft u behoefte aan eerst maar eens een oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel ons op 0544 - 352 103. We bespreken graag de mogelijkheden en onmogelijkheden die u heeft als uw financiële situatie verandert.